Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 63(11): 506-511, doi: 10.5117/mab.63.12557
Organisatie- advisering: een zelfversterkend mechanisme?
expand article infoF. Hordijk
Open Access