Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(11): 478-490, doi: 10.5117/mab.64.12564
Ontwikkelingen in het Management Accountingonderzoek
expand article infoJohannes L. Bouma
Open Access