Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(11): 491-495, doi: 10.5117/mab.64.12565
Financiële bodybuilding en financial accounting theorie
expand article infoF. Krens
Open Access