Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(11): 527-531, doi: 10.5117/mab.64.12572
Een motivering in de accountantsverklaring? Accountancy in Oost-Europa
expand article infoJaap Van Manen
Open Access