Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(11): 534-543, doi: 10.5117/mab.64.12574
De gerepareerde deelnemingsvrijstelling
expand article infoJ. A. G. Van Der Geld
Open Access