Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(11): 544-551, doi: 10.5117/mab.64.12575
De centrale directie financieel-economische zaken van een ministerie in de jaren negentig
expand article infoH. J. M. Van Zon, W. Veldman
Open Access