Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(11): 552-553, doi: 10.5117/mab.64.12576
Boekbespreking
expand article info MAB
Open Access