Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(11): 555-556, doi: 10.5117/mab.64.12578
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoA. F. Tempelaar
Open Access