Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 65(11): 522-523, doi: 10.5117/mab.65.12580
Column Bedrijfseconomie + bedrijfskunde = bedrijfswetenschappen
expand article infoSytse Douma
Open Access