Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 67(11): 557-560, doi: 10.5117/mab.67.12615
Boekbespreking Binnengekomen boeken
expand article infoMarcel Bonnet
Open Access