Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 68(11): 617-625, doi: 10.5117/mab.68.12618
Computercriminaliteit en accountant
expand article infoJ. T. Olieman
Open Access