Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 68(11): 636-641, doi: 10.5117/mab.68.12621
Obligatiestrategieën: een classificatie, en het gebruik door Nederlandse institutionele beleggers
expand article infoM. Damm
Open Access