Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 68(11): 642-648, doi: 10.5117/mab.68.12625
Merktrouw en merkwaardering
expand article infoJ. M. M. Bloemer
Open Access