Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 68(11): 649-657, doi: 10.5117/mab.68.12626
Het gebruik van software in strategisch management
expand article infoR. P. Bood, J. C. Frowein, Theo Postma
Open Access