Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 68(11): 664-668, doi: 10.5117/mab.68.12628
Boekbespreking
expand article info MAB
Open Access