Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 69(11): 706-716, doi: 10.5117/mab.69.12639
Hoe worden interne transacties bestuurd?
expand article infoJeltje Van Der Meer-Kooistra
Open Access