Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(11): 554-556, doi: 10.5117/mab.71.12669
Wordt het splitsen van concerns een trend?
expand article infoSytse Douma
Open Access