Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(11): 557-567, doi: 10.5117/mab.71.12672
Investeringen en kredietbeperking
expand article infoH. Van Ees, J. H. Garretsen, L. De Haan, E. Sterken
Open Access