Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 72(11): 595-605, doi: 10.5117/mab.72.12697
De meting van arbeids(dis)satisfactie op welvaartstheoretische basis
expand article infoK. Tepla
Open Access