Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 73(11): 578-589, doi: 10.5117/mab.73.12705
Supply chain management en bedrijfseconomische implicaties voor deelnemers
expand article infoM. J. F. Wouters
Open Access