Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 74(11): 509-518, doi: 10.5117/mab.74.12734
Waarde en prijs van Nederlandse beurs­ genoteerde ondernemingen IB!
expand article infoO. W. Steenbeek, M. A. Van Vliet
Open Access
Abstract
Het bestuderen van succesfactoren van snelgroeiende ondernemingen in Nederland en Vlaanderen heeft ook een aantal knelpunten of ‘glazen’ plafonds blootgelegd. Het op een slimme en effectieve wijze doorbreken van deze glazen plafonds is noodzakelijk voor het veiligstellen van de doorgroeimogelijkheden en houdt heel wat uitdagingen voor de managementaccountant en de controller in. De belangrijkste uitdagingen in In dit artikel wordt de marktwaarde van 38 aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde ondernemingen vergeleken met de verdisconteerde waarde van geschatte toekomstige vrije kasstromen. Bij de berekening wordt, anders dan in eerder onderzoek op de Nederlandse markt, gebruikgemaakt van voorspellingen door analisten uit twee verschillende bronnen. Voorts worden drie verschillende methodes om de continuïteitswaarde van ondernemingen te bepalen geëvalueerd. De berekende DCF-waarde blijkt sterk af te wijken van de marktwaarde. Niettemin is de verklaringskracht van de DCF-waarde voor afwijkingen in de marktwaarde relatief hoog. De resultaten blijken sterk afhankelijk van de gehanteerde informatiebron en de formule ter berekening van de continuïteitswaarde.