Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 74(11): 529-532, doi: 10.5117/mab.74.12737
Fiscaliteiten
expand article infoM. H. M. Van Oers
Open Access
Abstract
In de column van het vorige MAB-nummer schet-ste professor Rijkers drie onderwerpen uit het Ondernemerspakket 2001 dat per 1 januari 2001 kracht van wet moet krijgen. Het ging om het ver-vallen van de commerciële herwaardering, de geruisloze terugkeer uit een BV en het invlechten van het lidmaatschapsrecht van een coöperatie in het aanmerkelijk-belangregime. In deze rubriek zal ik nader ingaan op de eerste twee onderwerpen.