Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(11): 530-538, doi: 10.5117/mab.77.12767
De kwaliteit van corporate governance en de kosten van vreemd vermogen
expand article infoJ. J. A. Blom, M. B. J. Schauten
Open Access
Abstract
Er bestaat een verband tussen de kwaliteit van de corporate governance van ondernemingen en de kosten van vreemd vermogen. Het geëiste rendement door vreemd vermogenverschaffers wordt bepaald door het gepercipieerde risicoprofiel van de desbetreffende onderneming. Dit onderzoek is gebaseerd op de gedachte dat de kwaliteit van de corporate governance van een onderneming medebepalend is voor het door vreemd vermogenverschaffers gepercipieerde risico. Een hogere kwaliteit van de corporate governance van een onderneming zou een lagere kostenvoet voor het vreemd vermogen impliceren. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek steunen deze gedachte. De kwaliteit van de corporate governance wordt gemeten aan de hand van de Deminor rating. De yield op de dag van de obligatie-uitgifte is de maatstaf voor de kosten van vreemd vermogen. Ondernemingen met de hoogste corporate governance-score in het onderzoek emitteren vreemd vermogen met een yield die ongeveer 1,4% lager is dan ondernemingen met de laagste score.