Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(11): 545-546, doi: 10.5117/mab.77.12770
Het jaar xxxx verslagen
expand article infoJan Klaassen
Open Access
Abstract
Het initiatief tot deze serie, die verslag doet van een jaarlijks empirisch onderzoek, lijkt te liggen bij de Commissie Jaarverslaggeving van het NIVRA, maar dat neemt niet weg dat het feitelijk een voortzetting is van de vroegere jaarverslagonderzoeken van deze NIVRA-commissie in samenwerking met een groep academische auteurs die een serie onderzoeken onder de titel ‘Jaar in Jaar uit’ publiceerde, waarin diepgaander dan in de NIVRA-serie op de conceptuele kant van de verslaggevingspraktijk werd ingegaan. Ook zijn gegevens, verzameld door deelnemers aan het project ‘Kwaliteit van de externe financiële verslaggeving in Nederland’, gebruikt voor een aantal artikelen. In het voorwoord wordt aangegeven dat het doel van het jaarverslagenonderzoek is om met betrekking tot een aantal onderwerpen met actualiteitswaarde te rapporteren over de behandeling ervan in de jaarverslaggeving. Het gaat er daarbij om best practices te tonen en mogelijke verbeteringen aan te geven. Door de Commissie Jaarverslaggeving werd de verwachting uitgesproken dat deze publicaties een bijdrage leveren tot verbetering van de jaarverslaggeving.