Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(11): 479-488, doi: 10.5117/mab.78.12776
De controle van milieuverslaggeving
expand article infoA. E. M. Kamp-Roelands
Open Access
Abstract
Hoe kunnen de verschillende elementen van een raamwerk voor de controle van milieuverslagen nader worden ingevuld? Er worden steeds meer milieuverslagen gecontroleerd. De aanpak van de controle en de inhoud van het assurancerapport zijn divers. Dit is verwarrend voor gebruikers van milieuverslagen. In dit artikel wordt een raamwerk voor de controle van milieuverslaggeving besproken. Daarvoor zijn eerst algemene aspecten van controle ge√Įdentificeerd die vervolgens op basis van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek nader zijn ingevuld voor de controle van milieuverslaggeving.