Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(11): 497-506, doi: 10.5117/mab.78.12779
Operationele leases: een niet te onderschatten post
expand article infoMijntje Lückerath-Rovers
Open Access
Abstract
In dit artikel wordt het empirisch onderzoek naar de verwerking van operationele leases bij 132 beursondernemingen in de periode 1996-2003 en de mogelijke impact op de solvabiliteitsratio in 2003 beschreven. De aanpassing van de financiële ratio’s voor de leaseverplichtingen is mogelijk indien conform RJ-richtlijn 292 wordt gerapporteerd. Uit het onderzoek blijkt echter dat alhoewel het zicht op de operationele leaseverplichting sinds 1996 is toegenomen, een aanpassing van financiële ratio’s in 2003 nog maar voor 64% van de ondernemingen mogelijk is (1996:26%). In 2003 hebben deze 80 ondernemingen gezamenlijk € 25 miljard aan gekapitaliseerde leaseverplichtingen ten opzichte van € 194 miljard totaal vreemd vermogen.