Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(11): 507-514, doi: 10.5117/mab.78.12781
Value Based Operations Management?
expand article infoMichael Corbey, P. Verdaasdonk
Open Access
Abstract
Value Based Management (VBM) is zonder twijfel een invloedrijke stroming in de bedrijfseconomische literatuur van de laatste tien jaar. Het is daarbij opmerkelijk dat het eigenlijk niet precies duidelijk is wat VBM nu inhoudt. Vast staat wel dat een aantal fundamentele uitgangspunten uit de theorie opnieuw door VBM hoog op de agenda is geplaatst. Eén daarvan is het relevante kostenbeginsel, en hiermee samenhangend, de wens om zoveel mogelijk accounting winstmaatstaven te vermijden ten gunste van maatstaven die economische winst zo goed mogelijk benaderen. In dit artikel worden vooral deze VBM-uitgangspunten gekoppeld aan beslissingen op het gebied van Operations Management. Hierbij wordt ingegaan op een belangrijk knelpunt, namelijk de informatiesystemen. Er blijken, ook in moderne Enterprise ResourcePlanningsystemen (ERP-systemen), problemen te bestaan met betrekking tot de relevante geldstroominformatie, alsmede met betrekking tot de opslag van financiële data. Er worden enkele oplossingsrichtingen geschetst.