Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(11): 515-523, doi: 10.5117/mab.78.12783
Inzichten uit de institutionele economie
expand article infoJ. P. M. Groenewegen
Open Access
Abstract
De institutionele economie heeft zich een plaats verworven in de moderne Algemene Economie. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de zogeheten Nieuw Institutionele Economie met de benaderingen van de eigendomsrechten-, principaal-agent- en de transactiekostentheorie als kern. In dit artikel wordt het nieuw institutionalisme vergeleken met de neoklassieke economie en wordt aangeven wat de relevantie is voor het analyseren van economische instituties. Hoewel de Nieuw Institutionele Economie belangrijke vorderingen heeft gemaakt, zijn er ook tekortkomingen, die door middel van de complementaire benadering van het zogeheten Origineel Institutionalisme kunnen worden opgevangen.