Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(11): 524-531, doi: 10.5117/mab.78.12786
Technologische doorbraken en exploitatie- versus exploratieallianties
expand article infoFrans A. J. Van Den Bosch, S. Spedale, Henk Volberda
Open Access
Abstract
Grote bedrijven zijn kwetsbaar als een nieuwe technologie op de markt komt. Dit artikel onderzoekt welke rol exploitatie- en exploratieallianties kunnen spelen in de overlevingsstrategie van die bedrijven. We analyseren daartoe de beweegredenen van grote gevestigde bedrijven om allianties aan te gaan zowel vóór als na de doorbraak van een nieuwe technologie. In ons conceptuele framework is de tijdsduur van de zogenoemde ‘dominance lag’ een belangrijke verklarende factor voor het aangaan van exploitatie- en exploratieallianties. Deze ‘dominance lag’ is gedefinieerd als de tijd die een nieuwe technologie nodig heeft om de bestaande te vervangen en daarmee de nieuwe dominante standaard in de industrie wordt. Proposities worden ontwikkeld die de dynamiek van het aangaan van allianties door gevestigde bedrijven vóór en na de doorbraak van de nieuwe industriestandaard beschrijven. Implicaties voor vervolgonderzoek en voor het management van alliantiestrategieën worden besproken.