Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 83(11): 334-336, doi: 10.5117/mab.83.12842
Raad voor de Jaarverslaggeving: de tijd van gaan is gekomen!
expand article infoRuud Vergoossen
Open Access
Abstract
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) verliest aan geloofwaardigheid en ondergraaft zijn eigen bestaansrecht door een zwalkend beleid, onduidelijkheden in zijn richtlijnen en het niet adequaat inspringen op vragen vanuit het accountantsberoep. Daarnaast staat het toepassingsgebied van de richtlijnen door een aantal externe ontwikkelingen steeds meer onder druk. Wat is er allemaal aan de hand?