Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 85(11): 537-542, doi: 10.5117/mab.85.12866
Mervyn E. King, de King-rapporten en de weg naar integrated reporting
expand article infoPatrick Klijnsmit
Open Access
Abstract
De auteur van het voorgaande artikel, Mervyn E. King, is vicevoorzitter van de International Integrated Reporting Committee, is voormalig lid van het Zuid-Afrikaanse hooggerechtshof, is buitengewoon hoogleraar en bekleedt een veelheid aan andere (neven)functies.1 King is internationaal echter vooral bekend om de drie naar hem vernoemde rapporten op het gebied van corporate governance: King I uit 1994, King II uit 2002 en het in 2009 gepubliceerde King III rapport. Daarnaast is King verantwoordelijk voor baanbrekende initiatieven op het gebied van integrated reporting in Zuid-Afrika.