Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 85(11): 552-562, doi: 10.5117/mab.85.12868
Integrated reporting en assurance
expand article infoA. E. M. Kamp-Roelands
Open Access
Abstract
In dit beschouwend artikel worden enkele belangrijke uitdagingen voor assurance bij geïntegreerde verslaggeving besproken. Er wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van richtlijnen voor assurance-opdrachten, de huidige context van assurance-opdrachten bij maatschappelijke verslaggeving, de belangrijkste uitdagingen vanuit het raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving, dat inmiddels door het International Integrated Reporting Committee wordt ontwikkeld, en suggesties voor praktische oplossingen.