Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 85(11): 563-572, doi: 10.5117/mab.85.12870
Maatschappelijke prestaties van organisaties: van outputmeting naar impactmeting
expand article infoKaren Maas
Open Access
Abstract
In de afgelopen decennia is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een steeds belangrijker concept geworden. Bedrijven worden, direct of indirect, aangesproken om verantwoording af te leggen over hun MVO-activiteiten en de resultaten ervan. Ook bestuurders vragen hun managers steeds vaker om de impact van hun MVO-activiteiten inzichtelijk te maken. Inzicht in de impact van MVO helpt managers bij het maken van strategische beslissingen. Hoewel er veel methoden voor het meten van effecten beschikbaar zijn maakt de diversiteit van methoden het moeilijk voor managers om een geschikte meetmethode te selecteren. Een indeling van de methoden op basis van een aantal kenmerken vereenvoudigt dit selectieproces. Empirisch onderzoek onder 272 bedrijven uit de Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) onderzoekt of bedrijven die actief zijn op het gebied van MVO zich bezighouden met impactmeten. Specifiek wordt gekeken naar het meten van impact van uitgaven aan filantropische doelen. De resultaten tonen aan dat impact in de periode 2005 – 2009 steeds vaker gemeten wordt en ook op meerdere dimensies.