Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 42(11/12): 465-474, doi: 10.5117/mab.42.12894
DE INVLOED VAN DE AUTOMATISERING VAN DE INFORMATIEVERWERKING OP DE ORGANISATIE
expand article infoA. J. Van T Klooster
Open Access