Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 42(11/12): 475-484, doi: 10.5117/mab.42.12896
AUTOMATISCHE INFORMATIEVERWERKING EN ORGANISATIETHEORIE*
expand article infoA. Bosman
Open Access