Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 42(11/12): 498-504, doi: 10.5117/mab.42.12899
DOORLICHTING VAN DIRECTIE EN DIRECTIEBELEID
expand article infoH. Coltof
Open Access