Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 42(11/12): 515-523, doi: 10.5117/mab.42.12903
VAN ARBEIDSSTUDIE TOT SYSTEEMSTUDIE
expand article infoJ. R. De Jong
Open Access