Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 42(11/12): 542-547, doi: 10.5117/mab.42.12910
EIGENSCHAPPEN EN CAPACITEITEN VAN DE ORGANISATIE-ADVISEUR
expand article infoW. F. Van Eekelen
Open Access