Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 42(11/12): 548-553, doi: 10.5117/mab.42.12912
DE VERHOUDING TUSSEN ORGANISATIE-ADVISEUR EN OPDRACHTGEVER
expand article infoG. J. Hennephof
Open Access