Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 58(11/12): 555-564, doi: 10.5117/mab.58.12971
Nieuwe Financier ingsvormen
expand article infoJ. H. Goris
Open Access