Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(12): 193-196, doi: 10.5117/mab.1.12994
OVER DE TOEPASSING VAN DE WET OP DE DIVIDEND EN TANTIEMEBELASTING BIJ SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJEN (Inhoud: december 1924 no 11)
expand article infoA. Groeneveld
Open Access