Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(12): 196-198, doi: 10.5117/mab.1.12995
CONTROLE DER GEMEENTEFINANCIEN
expand article infoLeonard Jacobs
Open Access