Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(12): 198-199, doi: 10.5117/mab.1.12996
DE BEPALINGEN DER NIEUWE WAARBORGWET OMTRENT BOEKHOUDING DOOR SCHATPLICHTIGEN
expand article infoB. Van Den Berg
Open Access