Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 4(12): 184-185, doi: 10.5117/mab.4.13022
EFFICIËNTIE
expand article infoL. Polak
Open Access