Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 4(12): 187-188, doi: 10.5117/mab.4.13024
NIEUWE BOEKEN
expand article infoG. Hartog
Open Access