Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 5(12): 162-165, doi: 10.5117/mab.5.13029
UIT DE FINANCIEELE HUISHOUDING DER GEMEENTEN
expand article infoJ. H. Textor
Open Access