Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 5(12): 169-171, doi: 10.5117/mab.5.13032
INGEZONDEN
expand article infoJ. J. M. H. Nijst
Open Access