Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 9(12): 193-194, doi: 10.5117/mab.9.13065
PROVISIE
expand article infoJ. C. Spangenberg
Open Access