Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 10(12): 220-221, doi: 10.5117/mab.10.13078
DOELTREFFENDE CONTROLE OP DE GOEDERENBEWEGING
expand article infoE. P. M. Van Waes
Open Access