Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 10(12): 221-222, doi: 10.5117/mab.10.13079
BESLECHTE GESCHILLEN: Volstorting splicht van een aandeelhouder in een Naamlooze
expand article infoChr. Zevenbergen
Open Access